jeer ljubav je kad sve o tebi znam, a da te volim nastavljam..

12.09.2017.

#979 🙊

Hvala ti, jer sa tobom je lakše.#Voljeti. ❤#7
Čarobnih:44159