S<3M!
Voljeti.

Sve dok te bude imalo, ja se ne plašim nimalo..





15.10.2018.

Moja sećko ❤

Sanjaj bar jedan moj san, tada shvatićeš sve. Uzmi srce, vidi kol'ko mi nedostaješ.



Čarobnih:74878