S<3M!
Voljeti.

Sve dok te bude imalo, ja se ne plašim nimalo..

24.05.2020.

- Bajram mubarek olsun ❤

Danas budite prema svima onakvi kakvi želite da oni budu prema vama. Promjena počinje od nas.
Želite ljubav? Budite ljubav.
Želite poštovanje? Poštujte.
Želite primati? Dajte.
Želite razumijevanje? Budite razumijevanje.
Tada ćete shvatiti, tek tada kada poželite mijenjati druge, kako je teško promijeniti sebe.


Čarobnih:95365